Διοίκηση


Οι Διοικητικές Αρχές του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Χατζησαββίδης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Τακτικά Μέλη):

Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος Καθηγητής

Κουτρούμπας Σπυρίδων Καθηγητής

Τοκατλίδης Ιωάννης Καθηγητής

Κυμπάρης Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής

Χατζησαββίδης Χρήστος Αναπληρωτής Καθηγητής

Αλεξόπουλος Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής

Βρύζας Ζήσης Αναπληρωτής Καθηγητής

Δαμαλάς Χρήστος Αναπληρωτής Καθηγητής

Καρελάκης Χρήστος Αναπληρωτής Καθηγητής

Ζαφειρίου Ελένη Επίκουρη Καθηγήτρια

Πλέσσας Σταύρος Αναπληρωτής Καθηγητής

Ράπτου Έλενα Επίκουρη Καθηγήτρια

Σιναπίδου Ευαγγελία Επίκουρη Καθηγήτρια

Παππά Μαρία Λ. Επίκουρη Καθηγήτρια

Ζαμιούδης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής

Αλεξούδης Χρήστος ΕΔΙΠ

Φωτιάδης Σίδερης  ΕΔΙΠ

Κουρτίδου Ευθυμία, ΕΤΕΠ

Δύο εκπρόσωποι των Φοιτητών