Γραφείο Διασύνδεσης


Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. παρέχει πληροφορίες σε θέματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης. Επιπλέον, παρέχει στους φοιτητές & τους αποφοίτους Υπηρεσίες Ομαδικής & Ατομικής Συμβουλευτικής σε θέματα Προσωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

Γραφείο Διασύνδεσης-Κόμβος Ορεστιάδας>
Υπεύθυνη: Ευθυμία Μαυρίδου
τηλ: 25520-41175 (εσ. 76175)
fax: 25520-41175
e-mail: emavrido@ores.duth.gr

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του ΔΠΘ.