Διοικητικό Προσωπικό


—Γραμματεία Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης—

Αναπληρώτρια Γραμματέας:
Ονοματεπώνυμο: Δαρμπάση Ειρήνη
Τηλέφωνο: 2552041161 (εσ. 76161), Email: secr@agro.duth.gr

Υπεύθυνη Προπτυχιακού:
Ονοματεπώνυμο: Τσονίδου Βασιλική
Τηλέφωνο: 2552041163 (εσ. 76163), Email vtsonido@admin.duth.gr

Yπεύθυνη Προπτυχιακού:
Ονοματεπώνυμο: Πατσιά Άννα
Τηλέφωνο: 2552041164 (εσ. 76164), Email apatsia@admin.duth.gr

Κλητήρας:
Ονοματεπώνυμο: Δελής Απόστολος
Τηλέφωνο:2552041144 (εσ. 76144), Email adelis@admin.duth.gr

—Υπεύθυνος φοιτητικών εστιών—
Ονοματεπώνυμο: Κουρετσίδης Στέλιος
Τηλέφωνο:  2552041106 (εσ. 76106), Email skourets@admin.duth.gr

—Προσωπικό Βιβλιοθήκης—

Ονοματεπώνυμο: Ζελίδου Ελένη
Τηλέφωνο: 2552041181 (εσ. 76181), Email ezelidou@admin.duth.gr

Ονοματεπώνυμο: Μαντά Αρετή
Τηλέφωνο: 2552041182 (εσ. 76182), Email amanta@admin.duth.gr