Διοικητικό Προσωπικό


—Γραμματεία Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης—

Αναπληρώτρια Γραμματέας:
Ονοματεπώνυμο: Δαρμπάση Ειρήνη
Τηλέφωνο: 2552041161 (εσ. 76161)

Υπεύθυνη Προπτυχιακού:
Ονοματεπώνυμο: Τσονίδου Βασιλική
Τηλέφωνο: 2552041163 (εσ. 76163)

Yπεύθυνη Προπτυχιακού:
Ονοματεπώνυμο: Πατσιά Άννα
Τηλέφωνο: 2552041164 (εσ. 76164)

 Κλητήρας:
Ονοματεπώνυμο: Δελής Απόστολος
Τηλέφωνο: 

—Προσωπικό —

Φοιτητικές Εστίες:
Ονοματεπώνυμο: Κουρετσίδης Στέλιος
Τηλέφωνο:  2552041406 (εσ. 76406)

—Προσωπικό Βιβλιοθήκης—

Ονοματεπώνυμο: Ζελίδου Ελένη
Τηλέφωνο: 2552041181 (εσ. 76181) & 2552041182 (εσ. 76182)