Διοικητικό Προσωπικό


—Γραμματεία Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης—

Αναπληρώτρια Γραμματέας:
Ονοματεπώνυμο: Δαρμπάση Ειρήνη
Τηλέφωνο: 2552041161 (εσ. 76161)

Υπεύθυνη Προπτυχιακού:
Ονοματεπώνυμο: Πιτιακούδη Λιάνα
Τηλέφωνο: 2552041163 (εσ. 76163)

Υπεύθυνη Προπτυχιακού:
Ονοματεπώνυμο: Τσιονίδου Βασιλική
Τηλέφωνο: 2552041163 (εσ. 76163)

Yπεύθυνη Μεταπτυχιακού:
Ονοματεπώνυμο: Κουρτίδου Ευθυμία
Τηλέφωνο: 2552041164 (εσ. 76164)

Yπεύθυνη Προπτυχιακού:
Ονοματεπώνυμο: Πατσιά Άννα
Τηλέφωνο: 2552041164 (εσ. 76164)

Φοιτητικές Εστίες:
Ονοματεπώνυμο: Κουρετσίδης Στέλιος
Τηλέφωνο:  2552041406 (εσ. 76406)

—Προσωπικό Βιβλιοθήκης—

Ονοματεπώνυμο: Τηλιούδη Αντωνία
Τηλέφωνο: 2552041181 (εσ. 76181)

Ονοματεπώνυμο: Ζελίδου Ελένη
Τηλέφωνο: 2552041181 (εσ. 76181)

Ονοματεπώνυμο: Μπισκιτζή Νερατζιά
Τηλέφωνο: 2552041182 (εσ. 76182)