Διδάσκοντες ΠΔ 407/80 και ακαδημαϊκής εμπειρίας


Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 

Διδάσκοντες ΠΔ 407/80

Ονοματεπώνυμο Διδασκόμενο μάθημα
Καζάκος Σταύρος Ανατομία-Μορφολογία Φυτών

 

 Διδάσκοντες Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

Ονοματεπώνυμο Διδασκόμενο μάθημα
Νικολαϊδου Πιπίνα Μαθηματικά
Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι
Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ
Νικολάου Αναστάσιος Γεωργική Μικροβιολογία
Μικροβιολογία Γάλακτος
Βιοτεχνολογία Τροφίμων
Αληφραγκή Μαρία Γενική Εδαφολογία
Θρέψη Φυτού – Λιπάσματα
Γονιμότητα Εδαφών – Λιπάσματα