Διατελέσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης


Άμπας Ζαφείρης† 2002-2013
Αντωνιάδης Βασίλειος Εξελέγη στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αραπατσάκος Χαράλαμπος† Εξελέγη στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Βασιλείου Γεώργιος

Βρύζας Ζήσης

Συνταξιοδοτήθηκε

Εξελέγη στο Τμήμα Γεωπονίας του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κουτρουμανίδης Θεόδωρος Συνταξιοδοτήθηκε
Κωτούλα-Συκά Ελένη Συνταξιοδοτήθηκε
Μπεζιρτζόγλου Ευγενία Μετακινήθηκε στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Σπάρταλης Στέφανος Μετακινήθηκε στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Τοκατλίδης Ιωάννης Μετακινήθηκε στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Τσακιρίδου Ευθυμία Εξελέγη στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Χατζηβασιλείου Ελισάβετ Εξελέγη στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών