Μαθήματα ΠΜΣ


Κατεύθυνση: Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος

Α’ Εξάμηνο

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

Θερινό Εξάμηνο : Διπλωματική Εργασία ( ECTS 15)

Κατεύθυνση: Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Α’ Εξάμηνο

Β’ Εξάμηνο

Θερινό Εξάμηνο : Διπλωματική Εργασία ( ECTS 15)

Κατεύθυνση: Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Α’ Εξάμηνο

Β’ Εξάμηνο

Θερινό Εξάμηνο : Διπλωματική Εργασία ( ECTS 15)