Μαθήματα ΠΜΣ


Κατεύθυνση:Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος

Α’ Εξάμηνο

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

Θερινό Εξάμηνο : Διπλωματική Εργασία ( ECTS 15)

Κατεύθυνση:Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Α’ Εξάμηνο

Β’ Εξάμηνο

Θερινό Εξάμηνο : Διπλωματική Εργασία ( ECTS 15)

Κατεύθυνση: Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Α’ Εξάμηνο

Β’ Εξάμηνο

Θερινό Εξάμηνο : Διπλωματική Εργασία ( ECTS 15)