Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα


Περιεχόμενα μαθήματος:
Το μάθημα Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα» είναι το δεύτερο εδαφολογικό μάθημα του Προγράμματος Σπουδών και αφορά μόνο τους φοιτητές της κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας. Το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια: Εισαγωγή (κυριότερες φυσικές και χημικές ιδιότητες των εδαφών που επηρεάζουν τη γονιμότητά του), άζωτο (ο ρόλος του στο φυτό, ο βιογεωχημικός του κύκλος στο έδαφος, απώλειες και προσθήκες στο έδαφος), φώσφορος (μηχανισμοί απελευθέρωσης και ακινητοποίησης στο έδαφος, βιοδιαθεσιμότητά του στο φυτό), κάλιο (ο ρόλος του στοιχείου στη θρέψη του φυτού, η επίδραση των ορυκτών της αργίλου στη διαθεσιμότητά του), λοιπά μακροστοιχεία (ασβέστιο, μαγνήσιο, θείο), ιχνοστοιχεία (βόριο, χλώριο, χαλκός, σίδηρος, μαγγάνιο, ψευδάργυρος), στοιχεία λιπασματολογίας, υπολογισμός χρήσης λιπασμάτων. Στο φροντιστηριακό κομμάτι του μαθήματος λύνονται προβλήματα που σχετίζονται με τα θρεπτικά στοιχεία και τη διαχείρισή τους και την εκτίμηση και ερμηνεία μιας εδαφοανάλυσης, ώστε οι φοιτητές να προχωρούν σε συμβουλές λίπανσης. Στο εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος γίνεται ανάλυση του διαθέσιμου αζώτου, του εκχυλίσιμου φωσφόρου, του διαθέσιμου καλίου, και της οργανικής ουσίας.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Στόχος του μαθήματος είναι να μάθουν οι φοιτητές το ρόλο των κυριοτέρων θρεπτικών στην ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής. Επίσης στόχος είναι να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες ανάλυσης και ερμηνείας κάποιων βασικών παραμέτρων της γονιμότητας του εδάφους και να είναι ικανοί να καταλήξουν σε ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες συμβουλές λίπανσης με σκοπό της βελτιστοποίηση της φυτικής παραγωγής.

Μελισσοκομία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1018 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 (3+2) 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01211/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

· θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα κατανόησης βασικών θεμάτων της βιολογίας και συμπεριφοράς των μελισσών.

· θα γνωρίζουν τους βασικούς μελισσοκομικού χειρισμούς που αφορούν την παραγωγή βασιλισσών και προϊόντων κυψέλης (μέλι, γύρη, βασιλικό πολτό).

Γενικές Ικανότητες
 •  Αυτόνομη Εργασία.
 •  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 •  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγικό Μάθημα (σύντομη αναφορά στα θέματα των μαθημάτων, η μελισσοκομία στην Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο, προοπτικές, ιστορικά στοιχεία), Συστηματική κατάταξη των μελισσών, είδη και φυλές μελισσών
 2. Ανατομία – Μορφολογία – Φυσιολογία της μέλισσας, αμυντικό σύστημα μέλισσας, επίδραση του κεντρίσματος στον άνθρωπο
 3. Βιολογικός κύκλος, κοινωνία των μελισσών (βασίλισσα, εργάτρια, κηφήνας), κυψέλη, κηρήθρα (κατασκευή, καταμερισμός εργασίας), διατροφή και τροφάλαξη.
 4. Επικοινωνία μελισσών (προσανατολισμός, φερομόνες), συμπεριφορά, αναπαραγωγή, σμηνουργία, Γενετική βελτίωση μελισσών
 5. Η επικονίαση των καλλιεργειών, μελισσοκομικά φυτά, μελισσοκομικός εξοπλισμός, επιθεώρηση μελισσιών
 6. Μεταφορές μελισσιών και εγκατάσταση μελισσοκομείου, λεηλασία, παραπλάνηση, νομοθεσία σχετικά με τη μεταφορά των μελισσιών
 7. Τροφοδότηση μελισσιών, είδη τροφοδοσίας, τροφοδότες
 8. Μέθοδοι βασιλοτροφίας, μαρκάρισμα βασιλισσών
 9. Εχθροί και ασθένειες μελισσών, δηλητηριάσεις μελισσών
 10. Μελισσοκομικοί χειρισμοί (φθινόπωρο – χειμώνας)
 11. Μελισσοκομικοί χειρισμοί (άνοιξη – καλοκαίρι)
 12. Προέλευση μελιού – Τρύγος – Χαρακτηριστικά μελιού, νομοθεσία
 13. Άλλα προϊόντα της κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός, δηλητήριο, κερί)
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ατομική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Διαμορφωτική

Γραπτή εργασία (10%)

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (90%)

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

 • Βιβλίο [59375375]: ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, Πασχάλης Χαριζάνης Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [50658641]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ, Θρασυβούλου Θ. Ανδρέας Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του σχετικού δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class). 

Παράρτημα_Μελισσοκομία

Οικονομική των μεταποιητικών αγρο-διατροφικών επιχειρήσεων


 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0015 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ     8ο (υποχρεωτικό κατεύθυνσης), 6ο (επιλογής)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΌΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS    Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01224/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επίγνωσης, από την πλευρά των φοιτητών, για το ρόλο της μεταποιητικής βιομηχανίας και των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Να κατανοούν τις βασικές αρχές της παραγωγής μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων.

·         Να κατανοούν τον πολυδιάστατο ρόλο των μεταποιητικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή οικονομία.

·         Να αναλύουν σε βάθος το περιβάλλον και τη δομή της αγοράς όπου αναπτύσσονται και λειτουργούν οι μεταποιητικές βιομηχανίες.

·      Να αξιολογούν θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των μεταποιητικών βιομηχανιών

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφορικών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Έννοια, περιεχόμενο και σημασία της μεταποίησης.

2.       Ρόλος και φορείς μεταποίησης.

3.       Βασικές οικονομικές αρχές παραγωγής μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων.

4.       Κόστος μεταποίησης.

5.       Τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας, κατασκευής και βιωσιμότητας εργοστασίου μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

6.       Οργάνωση, διοίκηση και χρηματοδότηση γεωργικών βιομηχανιών.

7.       Οικονομίες Κλίμακας, Δομή αγοράς – Ανταγωνισμός.

8.       Θεωρία παιγνίων.

9.       Προμήθεια πρώτων υλών.

10.   Πολιτική τιμών και διάθεσης των μεταποιημένων προϊόντων.

11.   Κύκλος ζωής προϊόντος. Συγχώνευση επιχειρήσεων.

12.   Οριζόντια και κάθετη οργάνωση.

13.   Περιπτωσιολογικές μελέτες-Ανάλυση

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Συγγραφή Εργασίας 15
Μη Καθοδηγούμενη Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης (στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου) (50%)

 

Επίλυση προβλημάτων (στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου) (50%)

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σέμος Α. Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων – Οικονομική, Οργάνωση, Παραγωγή Τροφίμων. Εκδόσεις Ζήτη, 2010.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διδάσκων: Έλενα Ράπτου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα elenra@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) OXI
Τρόποι εξέτασης: (2) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class (& Skype for Business)
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (3) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με άσκηση ερωτήσεων «Σωστό-Λάθος» στο eclass και Skype for Business την ημέρα εξέτασης του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής.

 

A. Skype for Business

Ο σύνδεσμος Skype for Business θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e- class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα Skype for Business μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά ΔΕΝ θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. H ταυτοποίησή τους θα γίνει με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους.

 

B. e-class

Παράλληλα, θα πρέπει να συνδεθούν στο e-class με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01224/

Η εξέταση διαρκεί 30 λεπτά και κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 20 ερωτήσεις «Σωστό-Λάθος» χωρίς αρνητική βαθμολογία. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 0,5.

 

Αρχιτεκτονική Κήπων


Περιεχόμενα μαθήματος:
Ιστορική ανασκόπηση. Εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής του Τοπίου ως τέχνης και επιστήμης, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Κριτήρια επιλογής του φυτικού υλικού. (Μορφολογικά χαρακτηριστικά. Εποχή άνθησης. Χρωματική σύνθεση. Ηχομόνωση. Θερμομόνωση κ.α.). Γεωμορφολογία χώρου. Χάρτες και αεροφωτογραφίες, τηλεπισκόπηση. (Κατασκευή μακέτας τοπίου, κήπου, αστικού χώρου). Βασικές αρχές σύλληψης και σύνθεσης ενός σχεδίου Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Εκπόνηση μελετών:
α. μικρής κλίμακας: Κήποι κατοικιών και σχολείων, παιδικές χαρές, πεζόδρομοι, μνημειακοί και αρχαιολογικοί χώροι, χώροι στάθμευσης οχημάτων και
β. μεγάλης κλίμακας: Διαμόρφωση πάρκων μεγάλων αστικών και προαστικών χώρων, τουριστικών μονάδων, διεθνών εκθέσεων, πανεπιστημιακών χώρων κ.α.
Αξιοποίηση υποβαθμισμένων περιοχών, με σκοπό την ένταξή τους στο φυσικό τοπίο. Προστασία πρανών. Γενική θεώρηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου και προοπτικές

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στη σύνταξη μελετών σχεδιασμού και εφαρμογής στην Αρχιτεκτονική Κήπων.

Λειμώνες-Βοσκές-Διαχείριση Βοσκοτόπων


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1020 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ     6ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λειμώνες – Βοσκές – Διαχείριση Βοσκοτόπων
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://agro.duth.gr/courses/λειμώνες-βοσκές-διαχείριση-βοσκοτόπ/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·        μπορούν να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς λιβαδικούς τύπους.

·        εκτιμούν τη δυνατότητα μιας λιβαδικής έκτασης να καλύψει σε βοσκήσιμη ύλη τις ανάγκες ενός αριθμού κτηνοτροφικών ζώων, χωρίς την υποβάθμιση της έκτασης αυτής.

·        εκτιμούν την υποβάθμιση μιας λιβαδικής έκτασης και τους λόγους που την προκάλεσαν και να σχεδιάζουν τα μέτρα βελτίωσης.

·        προτείνουν για εφαρμογή το καταλληλότερο σύστημα βόσκησης.

·        διαχειρίζονται λειμώνες.

Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

§  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
·        Ορισμοί

·        Λειμώνια φυτά

·        Δημιουργία λειμώνων και Διαχείριση Λειμώνων.

·        Tαξινόμηση φυσικών βοσκοτόπων. Xλωρίδα φυσικών βοσκοτόπων.

·        Διαχείριση βοσκοτόπων.

·        Βελτίωση βοσκοτόπων

·        Προσδιορισμός παραγωγής, βοσκοϊκανότητας και βοσκοφόρτωσης.

·        Συστήματα βόσκησης.

·        Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βόσκησης.

·        Συμβολή της νέας τεχνολογίας στη διαχείριση των φυσικών βοσκοτόπων και των τεχνητών λειμώνων.

 

 

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 50
Εργαστηριακές Ασκήσεις 25
Eργασία
Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

·        Νάστης Α.Σ. και Τσιουβάρας Κ.Ν. (2009). Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών. Εκδόσεις University Studio Press

·        Σαρλής, Γ.Π. (1998). Βελτίωση και διαχείριση φυσικών βοσκοτόπων. Μέρος 1ο. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη. σελ. 344.

·        Σαρλής, Γ.Π. (1998). Βελτίωση και διαχείριση φυσικών βοσκοτόπων. Μέρος 2ο. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη. σελ. 202.

·        Τσιουβάρας, Κ. (2011). Πανεπιστημιακές παραδόσεις του μαθήματος “Λειμώνες –Βοσκές – Διαχείριση Βοσκοτόπων”. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. σελ. 80.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Λειμώνες – Βοσκές – Διαχείριση Βοσκοτόπων
Κωδικός Μαθήματος
Διδάσκων: Απόστολος Κυριαζόπουλος
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα apkyriaz@fmenr.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 6ο – 8ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση σε περιορισμένο προκαθορισμένο χρόνο στο e-class
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30-6-2020 18:00-20:00.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω e-class.

 

Πρόκειται για γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση σε προκαθορισμένο περιορισμένο χρόνο (Εργασίες). Οι φοιτητές θα απαντήσουν χειρόγραφα τις ερωτήσεις και στη συνέχεια θα ψηφιοποιήσουν το γραπτό τους και θα μεταφορτώσουν το αρχείο.

Η ψηφιοποίηση του χειρόγραφου γραπτού μπορεί να γίνει φωτογραφίζοντας ή σκανάροντας το γραπτό. Θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα αρχείο με τη βοήθεια κάποιου προγράμματος συμπίεσης (πχ winzip) ή με online δωρεάν εργαλεία όπως το https://www.ezyzip.com/. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη καθώς δεν μπορούν να ανεβούν περισσότερα από ένα αρχεία στο e-class. Εναλλακτικά. οι φωτογραφίες μπορούν να προστεθούν ως εικόνες σε ένα word αρχείο και αποθηκεύονται ή ως pdf ή ως έχουν σε doc ή docx.

Γραπτά που δεν είναι γραμμένα χειρόγραφα δεν θα αξιολογηθούν.

Η βαθμολογία της κάθε ερώτησης αναγράφεται πάνω στα θέματα των εξετάσεων.

 

 

 

 

Ψεκαστικά Μηχανήματα


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1010 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψεκαστικά Μηχανήματ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ AGRON1010.shtml

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         κατανοούν ειδικές τεχνικές έννοιες που σχετίζονται με τους τύπους και τη λειτουργία των ψεκαστικών μηχανημάτων

·         κατανοούν θέματα ασφάλειας στη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 

Γενικές Ικανότητες
§      Αυτόνομη εργασία

§      Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§      Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
–          Εισαγωγή – οφέλη και προβλήματα της χημικής φυτοπροστασίας

–          Τυποποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων – προσθετικές ουσίες

–          Επιφανειοδραστικές ουσίες – οργανοσιλικόνες – έλαια

–          Τύποι σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

–          Σήμανση φυτοπροστατευτικών προϊόντων – σύμβολα κινδύνου

–          Είδη ψεκαστικών μηχανημάτων (λιπασματοδιανομείς, επιπαστήρες, ψεκαστήρες πεπιεσμένου αέρα, ψεκαστήρες προπίεσης, ψεκαστήρες πλάτης)

–          Είδη ψεκαστικών μηχανημάτων (φορητός ψεκαστήρας ακριβείας, ψεκαστήρας ελεγχομένου μεγέθους σταγονιδίων, σχοινοδιαβρέκτης)

–          Ψεκαστήρες υδραυλικής πίεσης – ψεκαστήρες με ρεύμα αέρα

–          Ακροφύσια (τύποι, μέρη, υλικά κατασκευής, λειτουργία

–          Παράγοντες που επηρεάζουν τον ψεκασμό

–          Μεταφορά των σταγονιδίων ψεκασμού με τον άνεμο

–          Εξοπλισμός ατομικής προστασίας κατά τον ψεκασμό

–          Κώδικες Ορθής Πρακτικής με έμφαση στη φυτοπροστασία

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§      Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 0
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 71
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

·         Δημόπουλος, Β. 2010. «Φυτοπροστατευτικά προϊόντα – Τρόπος δράσης και εφαρμογές στην Ελλάδα», Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Αθήνα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Ψεκαστικά Μηχανήματα
Κωδικός Μαθήματος AGRON1010
Διδάσκων: Χρήστος Δαμαλάς
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα cdamalas@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 6ο-8o
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Η εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με άσκηση ερωτήσεων σωστό/λάθος στο e-class την Τετάρτη 01-07-2020 στις 17:00. Η εξέταση θα είναι ταυτόχρονη για όλους τους φοιτητές.

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν με την σελίδα του μαθήματος στο e-class, να μεταβούν στην ενότητα ασκήσεις και στη συνέχεια στο πεδίο εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα και να έχουν δηλώσει την πρόθεση συμμετοχής σε εξετάσεις.

 

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01244/

 

Κάθε φοιτητής θα κληθεί να αναγνωρίσει αν καθεμία απο 20 συνολικά προτάσεις ειναι ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ, επιλέγοντας τη μοναδική σωστή απάντηση (από τις δυο συνολικά επιλογές) σε κάθε πρόταση. Η κάθε σωστή επιλογή βαθμολογείται με +5 μονάδες (άριστα το 100) και η κάθε λανθασμένη επιλογη με -2 μονάδες (ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ). Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 20 λεπτά.

 

Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο
ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

ΟΧΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO0003.shtml

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

 • Τις τεχνικές παρακολούθησης, ανάλυσης και ενίσχυσης της οικονομικής απόδοσης της εκμετάλλευσης σε επιχειρηματικό  και γεωργικό επίπεδο.
 • Τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική χρήση πόρων – έδαφος, εργασία, κεφάλαιο, μηχανήματα.
 • Την πρακτική στο σχεδιασμό χρήση των πόρων για την προετοιμασία φυσικού και οικονομικού σχεδίου για την εκμετάλλευση.
 • Την ανάπτυξη δεξιοτήτων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων της εκμετάλλευσης, καθορίζοντας και παρουσιάζοντας σε γραπτή μορφή προτεινόμενες οδηγίες δράσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.     Έννοια, ορισμός, οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

2.     Σκοπός και περιεχόμενο της οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων,

3.     Σχεδιασμός οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

4.     Εφαρμογές οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

5.     Έλεγχος οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

6.     Λήψη αποφάσεων,

7.     Μέθοδοι σχεδιασμού οργανώσεως και αναδιοργανώσεως εκμεταλλεύσεων,

8.     κοστολόγηση γεωργικών προϊόντων (έννοιες, ορισμοί)

9.     Μέθοδοι κοστολόγησης γεωργικών προϊόντων

10.  Τεχνικές κοστολόγησης),

11.  Εφαρμογές

12.  Εφαρμογές

13.  Εφαρμογές

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσωτης ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 15
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 56
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτουεργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

·       Μαρτίκα Βαρκιτζή, Το management στον αγροτικό χώρο, Εκδ. Γράφημα, Θεσσαλονίκη, 2006

·       Παπαναγιώτου, “Οικονομική Παραγωγής γεωργικών Προϊόντων, Εκδ. Γράφημα, Θεσ/κη, 2005

 

 

 

Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων και Εχθροί Υγειονομικής Σημασίας


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1009 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01153/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

· θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα αναγνώρισης των σημαντικότερων εντομολογικών εχθρών αποθηκευμένων προϊόντων και εχθρών υγειονομικής σημασίας.

·  θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα κυριότερα στοιχεία της βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς ζωικών εχθρών που προσβάλλουν γεωργικά προϊόντα μετά τη συγκομιδή.

· θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα κυριότερα στοιχεία της βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς εντόμων και ακάρεων υγειονομικής σημασίας (κουνούπια, μύγες, κοριοί, σκνίπες, ψείρες, ψύλλοι, τσιμπούρια, κρότωνες).

· θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το σύνολο των διαθέσιμων σήμερα μεθόδων καταπολέμησης των παραπάνω εχθρών.

Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Οικοσύστημα αποθηκευμένων προϊόντων. Οικονομική και υγειονομική σημασία των εχθρών των αποθηκευμένων προϊόντων και τροφίμων. Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης.
 2. Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης εχθρών αποθηκευμένων προϊόντων.
 3. Μεθοδολογία δειγματοληψίας για τον έγκαιρο εντοπισμό της παρουσίας αρθροπόδων στους χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
 4. Απεντομώσεις: μεθοδολογία, σύγχρονες τεχνολογικές προσεγγίσεις, σχετική νομοθεσία. Η χρήση των καπνιστικών εντομοκτόνων, άλλων διαθέσιμων σκευασμάτων & προοπτικές αξιοποίησης αιθέριων ελαίων.
 5. Εναλλακτικές της χημικής μέθοδοι αντιμετώπισης των αρθροπόδων που προσβάλλουν αποθηκευμένα προϊόντα (βιολογική καταπολέμηση, χρήση ελεγχόμενων ατμοσφαιρών, υψηλών – χαμηλών θερμοκρασιών και ιονίζουσας ακτινοβολίας).
 6. Εχθροί αποθηκευμένων προϊόντων. Στοιχεία της βιολογίας, συμπεριφοράς και οικονομική σημασία εχθρών της τάξης Coleoptera και των οικογενειών Curculionidae, Tenebrionidae, Bruchidae, Anobidae, Sylvanidae
 7. Εχθροί αποθηκευμένων προϊόντων. Στοιχεία της βιολογίας, συμπεριφοράς και οικονομική σημασία εχθρών της τάξης Coleoptera και των οικογενειών Dermestidae, Nitidulidae, Ptinidae, Cucujidae, Trogostidae.
 8. Εχθροί αποθηκευμένων προϊόντων. Στοιχεία της βιολογίας, συμπεριφοράς, οικονομική σημασία εχθρών της τάξης Lepidoptera και των οικογενειών Pyralidae, Gelechidae καθώς και εχθρών της τάξης Psocoptera (Liposcelidae).
 9. Εχθροί αποθηκευμένων προϊόντων. Στοιχεία της βιολογίας, συμπεριφοράς, οικονομική σημασία εχθρών της τάξης Dictyoptera (κατσαρίδες). Σημαντικότερα είδη ακάρεων (Οικογ. Acaridae) εχθρών αποθηκευμένων προϊόντων.
 10. Τα τρωκτικά ως εχθροί των αποθηκευμένων προϊόντων: τα σημαντικότερα είδη, η υγειονομική και οικονομική τους σημασία , στοιχεία της βιολογίας και συμπεριφοράς τους, αρχές και μέθοδοι καταπολέμησής τους. Τα πτηνά στο αστικό περιβάλλον ως πιθανοί «εχθροί» και η αντιμετώπισή τους.
 11. Εχθροί υγειονομικής σημασίας. Στοιχεία της βιολογίας, συμπεριφοράς, οικονομική σημασία και καταπολέμηση εχθρών της τάξης Diptera (Οικογ. Muscidae, Tabanidae).
 12. Εχθροί υγειονομικής σημασίας. Στοιχεία της βιολογίας, συμπεριφοράς, οικονομική σημασία και καταπολέμηση εχθρών της τάξης Diptera (Οικογ. Culicidae)
 13. Εχθροί υγειονομικής σημασίας. Στοιχεία της βιολογίας, συμπεριφοράς, οικονομική σημασία και καταπολέμηση εχθρών των τάξεων Heteroptera (Οικογ. Cimicidae), Phthiraptera (Οικογ. Pediculidae), Siphonaptera.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας  Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Διαμορφωτική

Γραπτή εργασία (10%)

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (90%)

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • HAGSTRUM D.W. & SUBRAMANYAM B. 2006. FUNDAMENTALS OF STORED-PRODUCT ENTOMOLOGY. AACC INTERNATIONAL. USA.
 • ROBINSON W.H. 2005. HANDBOOK OF URBAN INSECTS AND ARACHNIDS. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. CAMBRIDGE.
 •  SUBRAMANYAM B. 1996. INTEGRATED MANAGEMENT OF INSECTS IN STORED PRODUCTS. MARCEL DEKKER. U.S.A.

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

 • Βιβλίο [33153082]: ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [22868843]: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ, M. SERVICE Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του σχετικού δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

Παράρτημα _Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων και Εχθροί Υγιειονομικής Σημασίας

Γεωργία και Ρύπανση Υδάτινων Οικοσυστημάτων


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1013 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιλογής, Επιστημονικής περιοχής-κατεύθυνσης: Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος.

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/GEO126/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

·         θα έχουν κατανοήσει τη σημασία προστασίας των υδάτων

·         θα εμπεδώσουν τις βασικές περιβαλλοντικές πιέσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα

Γενικές Ικανότητες
·         Αυτόνομη εργασία

·         Ανάπτυξη δεξιοτήτων ενόργανης ανάλυσης

·         Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
–          Η έννοια του υγροτόπου

–          Νομοθεσία προστασίας υγροτόπων

–          Λειτουργίες και Αξίες υγροτόπων

–          Φυσικές μεταβολές και ανθρωπογενείς αλλοιώσεις των ελληνικών υγροτόπων

–          Περιβαλλοντικοί παράμετροι στα νερά

–          Ρύποι στα νερά από γεωργικές δραστηριότητες

–          Μέθοδοι δειγματοληψίας

–          Προσδιορισμός ρύπων στα νερά

–          Αναλυτικές τεχνικές

–          Ευτροφισμός και οι συνέπειές του

–          Δυσμενείς επιδράσεις σε υδρόβιους οργανισμούς

–          Αλληλεπιδράσεις υγροτοπικών και αγροτικών οικοσυστημάτων

–          Περιπτώσεις ρύπανσης υδάτινων οικοσυστημάτων

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές (πλατφόρμες σύγχρονης & ασύγχρονης εκπαίδευση, powerpoint, video)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Βιβλιογραφική εργασία 28
Αυτοτελής μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια το μαθήματος να αναλάβουν την ετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος:

·         Βιβλίο [2771]: ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ, Σ.Ε. ΤΣΙΟΥΡΗΣ, Π.Α. ΓΕΡΑΚΗΣ  Λεπτομέρειες

·         Βιβλίο [18548675]: Υδραυλική περιβάλλοντος και ποιότητα επιφανειακών υδάτων, Αντωνόπουλος Βασίλειος Ζ.  Λεπτομέρειες

 

 

Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο (υποχρεωτικό κατεύθυνσης), 6ο (επιλογής)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γεωργική Λογιστική και Εκτιμητική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις/Ασκήσεις Πράξης 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής/Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01247/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιαστούν οι φοιτητές/φοιτήτριες με τις βασικές έννοιες της γεωργικής λογιστικής και εκτιμητικής  και ειδικότερα στους ισολογισμούς, στην ανάλυση και ερμηνεία γεωργικών λογαριασμών, στη λογιστική παρακολούθηση κλάδων αγροτικής παραγωγής και γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στις μεθοδολογίες εκτίμησης της αγροτικής περιουσίας και στην εκτίμηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·       Γνωρίζουν/κατανοούν – τις βασικές έννοιες της γεωργικής λογιστικής και εκτιμητικής

·       Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της αξιολόγησης-εκτίμησης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

·       Έχουν κατανοήσει και εκτιμήσει τη σημασία της λογιστικής παρακολούθησης κλάδων αγροτικής παραγωγής και γεωργικών εκμεταλλεύσεων

• Συνδυάσουν τις γνώσεις τους και εξετάσουν κλάδους αγροτικής παραγωγής •Αναλύουν/ερμηνεύουν γεωργικούς λογαριασμούς

• Καταρτίζουν/αναλύουν  ισολογισμούς

Γενικές Ικανότητες
•       Λήψη αποφάσεων

•       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•        Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

•       Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

•     Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•       Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εβδομάδα  Θεματική Ενότητα Διαλέξεων

1. Βασικές έννοιες και ορισμοί

2. Λογιστικές μέθοδοι στη γεωργία

3. Ισολογισμοί

4. Ανάλυση και ερμηνεία γεωργικών λογαριασμών

5. Λογιστική παρακολούθηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων

6.       Λογιστική παρακολούθηση κλάδων αγροτικής παραγωγής

7.       Τα οικονομικά μαθηματικά στη γεωργική λογιστική και εκτιμητική

8.       Κεφαλαιοποίηση δαπανών και προσόδων

9.       Κεφαλαιοποίηση δαπανών και προσόδων

 1. Ράντες
 2. Μεθοδολογίες εκτίμησης της αγροτικής περιουσίας
 3. Εκτίμηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 4. Εκτίμηση οικονομικών αποτελεσμάτων με τη χρήση τεχνικο – οικονομικών δεικτών

Εβδομάδα      Θεματική Ενότητα Εργαστηρίων

1. Βασικές έννοιες και ορισμοί

2. Λογιστικές μέθοδοι στη γεωργία

3. Ισολογισμοί

4. Ανάλυση και ερμηνεία γεωργικών λογαριασμών

5. Λογιστική παρακολούθηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων

6. Λογιστική παρακολούθηση κλάδων αγροτικής παραγωγής

7.  Κεφαλαιοποίηση δαπανών και προσόδων

8. Ράντες

9. Μεθοδολογίες εκτίμησης της αγροτικής περιουσίας

10. Εκτίμηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων αγροτικών εκμεταλλεύσεων

11. Εκτίμηση οικονομικών αποτελεσμάτων με τη χρήση τεχνικο – οικονομικών δεικτών

12. Μελέτες περίπτωσης

13. Μελέτες περίπτωσης

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 65
Ανάλυση βιβλιογραφίας και παρουσίαση στην τάξη 10
Ασκήσεις πράξης με εφαρμογή μεθοδολογιών σε επιμέρους θέματα 15
Ομαδικές εργασίες σε μελέτες περιπτώσεων (διαδικασία επίλυσης προβλήματος) 15
Αυτοτελής Μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά)

Προσωπική ή Ομαδική Εργασία

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά

Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Φίλιος Β. 2007. Ο οικονομικός λογισμός των γεωργικών – κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων & των αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών (τ. Α’). Σύγχρονη Εκδοτική. Αθήνα.

2. Κιτσοπανίδης Γ. 2007. Γεωργική λογιστική και εκτιμητική. Ζήτη. Θεσσαλονίκη.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Agricultural Economics, Journal of Finance, Journal of Accounting and Economics, Journal of Accounting Research