Ίδρυση Τμήματος και εγκαταστάσεις


Ίδρυση Τμήματος και σημερινές εγκαταστάσεις

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1999 και εδρεύει στην Ορεστιάδα. Αποστολή του είναι να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας με προσανατολισμό στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, και ιδιαίτερα των αγροτικών – ακριτικών περιοχών (ΦΕΚ 179/6-9-1999 Π.Δ. 208 άρθρο 1). Η αρχική χρηματοδότηση για την ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) με κονδύλια τα οποία προέρχονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. Μετά τη λήξη του Προγράμματος, η χρηματοδότηση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης γίνεται από τον προϋπολογισμό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης συστεγάζεται με το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων σε τέσσερα κτίρια με συνολικό εμβαδόν 7.510 τ.μ. Οι εγκαταστάσεις εντάσσονται στον πολεοδομικό ιστό της πόλης της Ορεστιάδας καθόσον βρίσκονται πολύ κοντά στο κέντρο της. Η αρχική εγκατάσταση των Τμημάτων έγινε σε ένα νεόδμητο κτίριο το οποίο παραχωρήθηκε από τον Δήμο Ορεστιάδας.

Σήμερα οι εγκαταστάσεις του Δ.Π.Θ. στην Ορεστιάδα περιλαμβάνουν:

Το κεντρικό κτίριο, στο οποίο στεγάζονται οι γραμματείες των Τμημάτων, η βιβλιοθήκη, η Τεχνική Υπηρεσία και γραφεία μελών ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού. Επίσης το κτίριο περιλαμβάνει αίθουσα συνεδριάσεων, αίθουσα τελετών χωρητικότητας 150 ατόμων, πέντε αίθουσες διδασκαλίας, τέσσερις αίθουσες εργαστηρίων και βοηθητικούς χώρους.

Η βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. στην Ορεστιάδα αποτελείται από την κεντρική αίθουσα εκθέσεων και την αίθουσα αναγνωστηρίου και ηλεκτρονικών υπολογιστών (H/Y) με 18 θέσεις εργασίας και οκτώ (8) Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η βιβλιοθήκη απαρτίζεται από 8.897 Τόμους Βιβλίων, 284 Τίτλους Περιοδικών, 17 Εγκυκλοπαίδειες, 74 Λεξικά και 32 CD Ηλεκτρονικού Υλικού. Το σύνολο των πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών και των δύο Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας ανέρχεται στις 1680, εκ των οποίων οι 697 πτυχιακές διατριβές, οι 191 μεταπτυχιακές και οι 35 διδακτορικές έχουν εκπονηθεί από προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές και διδάκτορες του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Όλες οι διατριβές σε μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν αναρτηθεί στο Αποθετήριο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link, http://www.heal-link.gr).

Το συγκρότημα των Αμφιθεάτρων εμβαδού 791 τ.μ., το οποίο παραδόθηκε το έτος 2000 και αποτελείται από δύο αμφιθέατρα συνολικής χωρητικότητας 280 ατόμων και από βοηθητικούς χώρους.

Το κτίριο των Εργαστηρίων, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 2002, έχει εμβαδόν 1781 τ.μ. και στεγάζει εργαστήρια, γραφεία και βοηθητικούς χώρους.

Ένα σύγχρονο θερμοκήπιο, το οποίο παραδόθηκε το έτος 2007, έχει εμβαδόν 120 τ.μ. και εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες.

Το κτίριο του κυλικείου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 2004 και έχει εμβαδόν 71 τ.μ.

Το συγκρότημα των Φοιτητικών Εστιών, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μουρούζη και Ευρυπίδου στον πολεοδομικό ιστό της Ορεστιάδας. Παραδόθηκε το έτος 2009 και αποτελείται από το κτίριο των κατοικιών εμβαδού 2040 τ.μ. και το κτίριο των μαγειρείων και εστιατορίων εμβαδού 433 τ.μ. Υποστηρίζεται επίσης από υπόγειο χώρο Η/Μ εγκαταστάσεων εμβαδού 953 τ.μ. Έχει δυναμικότητα 70 μονόκλινων και 2 δίκλινων δωματίων και ενός δωματίου για άτομα με ειδικές ανάγκες. Περιλαμβάνει επίσης επτά μονόκλινα και ένα δίκλινο δωμάτιο προσωπικού. Όλα τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα (έπιπλα, ατομικό WC, TV, τηλέφωνο, internet) και καλύπτουν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Το Αγρόκτημα: Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης εξυπηρετούνται, εν μέρει, από υπαίθριο χώρο που παραχωρήθηκε για χρήση από το ΕΘΙΑΓΕ δίπλα από το σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, στο κτήμα του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας.

Το κτήριο ΔΗΜΗΤΡΑ: Το πρώην κτήριο «ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ», παραχωρήθηκε στο ΔΠΘ, τον Φεβρουάριο του 2016 για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Συγκεκριμένα η κτηριακή εγκατάσταση αναπτύσσεται σε οικόπεδο έκτασης 9.809 τ.μ., και βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της πόλεως σε απόσταση 1.000 μέτρων περίπου από το κέντρο της. Η κύρια είσοδος είναι επί της οδού Ευρυπίδου αρ. 15. Η κτηριακή εγκατάσταση αποτελεί ένα ενιαίο κτήριο με τρεις πτέρυγες, σχήματος κάτοψης πλάγιου Π. Η συνολική δομημένη επιφάνεια του είναι: 791,66 τ.μ. Ειδικότερα, πέραν από τους κοινόχρηστους χώρους (φυλάκιο, χώροι υγιεινής, γενική αποθήκη, χώροι αναμονής) υπάρχουν οι εξής κύριοι χώροι: Δύο αίθουσες διδασκαλίας, από μία για κάθε Τμήμα και δύο χώροι γραφείων, από ένας για κάθε Τμήμα. Επίσης, συνολικά υπάρχουν τέσσερις αίθουσες και ένας μικρότερος χώρος που εξυπηρετούν αντίστοιχα τέσσερα εργαστήρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Έκταση για ανέγερση Πανεπιστημιούπολης: Το Δ.Π.Θ. προχώρησε στην αγορά έκτασης περίπου 350 στρεμμάτων στην Ορεστιάδα, όπου μελλοντικά θα ανεγερθεί Πανεπιστημιούπολη.

Νέο κτίριο Εργαστηρίων: Βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ανέγερση νέου κτιρίου Εργαστηρίων δίπλα στο υφιστάμενο κτίριο που στεγάζει σήμερα τα εργαστήρια.