Ψεκαστικά Μηχανήματα


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1010 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψεκαστικά Μηχανήματ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ AGRON1010.shtml

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         κατανοούν ειδικές τεχνικές έννοιες που σχετίζονται με τους τύπους και τη λειτουργία των ψεκαστικών μηχανημάτων

·         κατανοούν θέματα ασφάλειας στη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 

Γενικές Ικανότητες
§      Αυτόνομη εργασία

§      Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§      Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
–          Εισαγωγή – οφέλη και προβλήματα της χημικής φυτοπροστασίας

–          Τυποποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων – προσθετικές ουσίες

–          Επιφανειοδραστικές ουσίες – οργανοσιλικόνες – έλαια

–          Τύποι σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

–          Σήμανση φυτοπροστατευτικών προϊόντων – σύμβολα κινδύνου

–          Είδη ψεκαστικών μηχανημάτων (λιπασματοδιανομείς, επιπαστήρες, ψεκαστήρες πεπιεσμένου αέρα, ψεκαστήρες προπίεσης, ψεκαστήρες πλάτης)

–          Είδη ψεκαστικών μηχανημάτων (φορητός ψεκαστήρας ακριβείας, ψεκαστήρας ελεγχομένου μεγέθους σταγονιδίων, σχοινοδιαβρέκτης)

–          Ψεκαστήρες υδραυλικής πίεσης – ψεκαστήρες με ρεύμα αέρα

–          Ακροφύσια (τύποι, μέρη, υλικά κατασκευής, λειτουργία

–          Παράγοντες που επηρεάζουν τον ψεκασμό

–          Μεταφορά των σταγονιδίων ψεκασμού με τον άνεμο

–          Εξοπλισμός ατομικής προστασίας κατά τον ψεκασμό

–          Κώδικες Ορθής Πρακτικής με έμφαση στη φυτοπροστασία

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§      Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 0
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 71
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

·         Δημόπουλος, Β. 2010. «Φυτοπροστατευτικά προϊόντα – Τρόπος δράσης και εφαρμογές στην Ελλάδα», Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Αθήνα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Ψεκαστικά Μηχανήματα
Κωδικός Μαθήματος AGRON1010
Διδάσκων: Χρήστος Δαμαλάς
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα cdamalas@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 6ο-8o
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Η εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με άσκηση ερωτήσεων σωστό/λάθος στο e-class την Τετάρτη 01-07-2020 στις 17:00. Η εξέταση θα είναι ταυτόχρονη για όλους τους φοιτητές.

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν με την σελίδα του μαθήματος στο e-class, να μεταβούν στην ενότητα ασκήσεις και στη συνέχεια στο πεδίο εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα και να έχουν δηλώσει την πρόθεση συμμετοχής σε εξετάσεις.

 

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01244/

 

Κάθε φοιτητής θα κληθεί να αναγνωρίσει αν καθεμία απο 20 συνολικά προτάσεις ειναι ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ, επιλέγοντας τη μοναδική σωστή απάντηση (από τις δυο συνολικά επιλογές) σε κάθε πρόταση. Η κάθε σωστή επιλογή βαθμολογείται με +5 μονάδες (άριστα το 100) και η κάθε λανθασμένη επιλογη με -2 μονάδες (ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ). Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 20 λεπτά.