Φυσική


Θεμελιώδεις νόμοι της μηχανικής. Μηχανικές ιδιότητες των σωμάτων. Ελαστικές παραμορφώσεις. Σχέσεις μεταξύ της μάζας και του όγκου και των τριών εδαφικών φάσεων. Ιδανικά και πραγματικά ρευστά. Βασικές αρχές υδροστατικής και υδροδυναμικής. Η φύση του φωτός. Γενική γεωμετρική οπτική (ανάκλαση, διάθλαση, οπτικό σύστημα, φακοί, φωτομετρία κλπ). Αρχές λειτουργίας οπτικών οργάνων και εφαρμογές (π.χ. μικροσκόπιο, οφθαλμός, φωτογραφική μηχανή, οπτικό φασματόμετρο κλπ). Βασικές αρχές θερμότητας και θερμοδυναμικής. Διάδοση θερμότητας. Μέτρηση θερμοκρασίας – είδη θερμομέτρων. Θερμiδομετρία. Θερμοδυναμική μελέτη βιολογικών φαινομένων.