Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες


Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες

Τύπος: Μεταπτυχιακό μάθημα / Υποχρεωτικό

Κατεύθυνση: Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

Συντονιστής: Σπυρίδων Κουτρούμπας

Εξάμηνο: 1ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Σπυρίδων Κουτρούμπας / Χρήστος Δαμαλάς

Email: skoutrou@agro.duth.gr ; cdamalas@agro.duth.gr

 

Τηλ. γραφείου: 25520 41125 / 25520 41116

 

Ιστοσελίδα: https://eclass.duth.gr/courses/OPE01239/

 

Συνεργασία με φοιτητές: μετά από συνεννόηση (μέσω email)

 

Περιγραφή μαθήματος:

Ορισμοί, εισαγωγή στις νέες-εναλλακτικές καλλιέργειες. Οι διεθνείς τάσεις και η κατάσταση στην Ελλάδα. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και κατανομή των καλλιεργειών (κλίμα, έδαφος, βιοτικοί παράγοντες). Οι οικολογικές συνθήκες της Ελλάδας. Οι απαιτήσεις των καλλιεργειών σε περιβάλλον. Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας. Προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης των εναλλακτικών καλλιεργειών. Κόστος παραγωγής και ακαθάριστο εισόδημα.

 

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:

 

(οι παρακάτω τίτλοι περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος)

  • Weiss E.A. (2000): Oilseed Crops, 2nd edn. Blackwell Science, London, UK.
  • Bavec F. and M. Bavec. (2006): Organic Production and Use of Alternative Crops, CRC Press, London, UK.
  • Gunstone F.D. (2004): Rapeseed and canola oil: Production, Processing, Properties and Uses, CRC Press, London, UK.

 

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  • Να συστήνουν είδη νέων-εναλλακτικών καλλιεργειών με βάση την προσαρμοστικότητα και την οικονομικότητά τους.
  • Να σχεδιάζουν γεωργικά συστήματα εκμετάλλευσης με νέες εναλλακτικές καλλιέργειες.
  • Να προτείνουν κατάλληλες προσεγγίσεις διαχείρισης για αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της οικονομικότητας των καλλιεργειών .

 

Μέθοδος αξιολόγησης:

Γραπτές/προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

 

 

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος ‘Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες’

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής
Εισαγωγή στις νέες-εναλλακτικές καλλιέργειες. Οι διεθνείς τάσεις και η κατάσταση στην Ελλάδα. Σπυρίδων Κουτρούμπας
Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και κατανομή των καλλιεργειών (κλίμα, έδαφος, βιοτικοί παράγοντες). Οι οικολογικές συνθήκες της Ελλάδας. Οι απαιτήσεις των καλλιεργειών σε περιβάλλον. Σπυρίδων Κουτρούμπας
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (ελαιοκράμβη) Χρήστος Δαμαλάς
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (ατρακτυλίδα) Σπυρίδων Κουτρούμπας
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (ρετσινολαδιά) Σπυρίδων Κουτρούμπας
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (αρχέγονα σιτηρά: μονόκοκκο, δίκοκκο, σπέλτα) Σπυρίδων Κουτρούμπας
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (σόγια) Σπυρίδων Κουτρούμπας
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (λοιπά ψυχανθή) Χρήστος Δαμαλάς
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (στέβια) Χρήστος Δαμαλάς
10η Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (αρωματικά φυτά) Χρήστος Δαμαλάς
11η Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (αρωματικά φυτά) Χρήστος Δαμαλάς
12η Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (σουσάμι) Χρήστος Δαμαλάς
13η Δυνατότητα αξιοποίησης Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας σε συστήματα μειωμένων εισροών Σπυρίδων Κουτρούμπας
14η Εξετάσεις

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διδάσκοντες:  Σπυρίδων Κουτρούμπας, Χρήστος Δαμαλάς
Τρόπος επικοινωνίας

με διδάσκοντες

cdamalas@agro.duth.gr
skoutrou@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  ΟΧΙ
Εξάμηνο: 1
Επίπεδο σπουδών: (2)  ΠΜΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση
Οδηγίες υλοποίησης

εξέτασης: (4)

H εξέταση στο μάθημα πραγματοποιείται σε ομάδες των 5 ατόμων, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης που έχει αναρτηθεί στην σελίδα του μαθήματος στο e-class.

 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω των εφαρμογών Skype for Business ή MS TEAMS.

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην εφαρμογή μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης, θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

 

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5.

 

Οι φοιτητές προκειμένου να συμμετέχουν στις εξετάσεις θα πρέπει να διαβάσουν και να αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής τους στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό γίνεται μέσα από τη σελίδα https://students.duth.gr και από το μενού «Εξυπηρέτηση», μεταβαίνοντας στην επιλογή «Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο».

 

Οι φοιτητές εφόσον αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής στην διαδικασία των εξετάσεων, καλούνται να επιλέξουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν, τα οποία είναι υποσύνολο των μαθημάτων που έχουν συμπεριλάβει στην εαρινή δήλωση μαθημάτων.

 

Η δήλωση αυτή γίνεται άπαξ και δεν μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια. Εάν ο φοιτητής δεν επιθυμεί να εξεταστεί, έχει τη δυνατότητα να το δηλώσει ρητώς πριν την αποστολή της επιλογής του. H παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την ημερομηνία εξέτασης.