Μελισσοκομία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1018 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 (3+2) 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01211/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

· θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα κατανόησης βασικών θεμάτων της βιολογίας και συμπεριφοράς των μελισσών.

· θα γνωρίζουν τους βασικούς μελισσοκομικού χειρισμούς που αφορούν την παραγωγή βασιλισσών και προϊόντων κυψέλης (μέλι, γύρη, βασιλικό πολτό).

Γενικές Ικανότητες
 •  Αυτόνομη Εργασία.
 •  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 •  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγικό Μάθημα (σύντομη αναφορά στα θέματα των μαθημάτων, η μελισσοκομία στην Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο, προοπτικές, ιστορικά στοιχεία), Συστηματική κατάταξη των μελισσών, είδη και φυλές μελισσών
 2. Ανατομία – Μορφολογία – Φυσιολογία της μέλισσας, αμυντικό σύστημα μέλισσας, επίδραση του κεντρίσματος στον άνθρωπο
 3. Βιολογικός κύκλος, κοινωνία των μελισσών (βασίλισσα, εργάτρια, κηφήνας), κυψέλη, κηρήθρα (κατασκευή, καταμερισμός εργασίας), διατροφή και τροφάλαξη.
 4. Επικοινωνία μελισσών (προσανατολισμός, φερομόνες), συμπεριφορά, αναπαραγωγή, σμηνουργία, Γενετική βελτίωση μελισσών
 5. Η επικονίαση των καλλιεργειών, μελισσοκομικά φυτά, μελισσοκομικός εξοπλισμός, επιθεώρηση μελισσιών
 6. Μεταφορές μελισσιών και εγκατάσταση μελισσοκομείου, λεηλασία, παραπλάνηση, νομοθεσία σχετικά με τη μεταφορά των μελισσιών
 7. Τροφοδότηση μελισσιών, είδη τροφοδοσίας, τροφοδότες
 8. Μέθοδοι βασιλοτροφίας, μαρκάρισμα βασιλισσών
 9. Εχθροί και ασθένειες μελισσών, δηλητηριάσεις μελισσών
 10. Μελισσοκομικοί χειρισμοί (φθινόπωρο – χειμώνας)
 11. Μελισσοκομικοί χειρισμοί (άνοιξη – καλοκαίρι)
 12. Προέλευση μελιού – Τρύγος – Χαρακτηριστικά μελιού, νομοθεσία
 13. Άλλα προϊόντα της κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός, δηλητήριο, κερί)
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ατομική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Διαμορφωτική

Γραπτή εργασία (10%)

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (90%)

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

 • Βιβλίο [59375375]: ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, Πασχάλης Χαριζάνης Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [50658641]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ, Θρασυβούλου Θ. Ανδρέας Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του σχετικού δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class). 

Παράρτημα_Μελισσοκομία