Επιλογή Β


Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει ένα από τα μαθήματα της παρακάτω λίστας επιλεγόμενων μαθημάτων:

Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων – Επιλογής B