Επιλογή Β


Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει ένα από τα μαθήματα της παρακάτω λίστας επιλεγόμενων μαθημάτων:

Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων – Επιλογής B