Επιλογή Β


Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει ένα από τα μαθήματα της παρακάτω λίστας επιλεγόμενων μαθημάτων:

Κατεύθυνση Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος – Επιλογής B