Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0009 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο /  9 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εξειδίκευσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

(α) Να επιδείξουν επαγγελματικές επιδεξιότητες στην επικοινωνιακή πολιτική και τη διοίκηση μίας επιχείρησης.
(β) Να διακρίνουν την σύνδεση ανάμεσα στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διοίκηση και τον έλεγχο μίας επιχείρησης.
(γ) Να εκπονήσουν σχέδια μάνατζμεντ και να προβάλλουν καινοτόμες ιδέες στην ανάπτυξη προϊόντων.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση δεδομένων, σύνθεση καταγραφή και παρουσίαση των ευρημάτων με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της δημιουργικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Έννοια, ορισμός, σκοποί περιεχόμενο της διοίκησης επιχειρήσεων. Το οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. Εννοιολογικός προσδιορισμός του μάνατζμεντ. Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης και πρακτικής του μάνατζμεντ. Βασικά πεδία εφαρμογής της διοίκησης επιχειρήσεων. Η διοίκηση του προσωπικού και οι ανθρώπινες σχέσεις. Η λειτουργία της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων. Η λειτουργία της Διεύθυνσης των Επιχειρήσεων. Η λειτουργία του Ελέγχου των Επιχειρήσεων. Λήψη αποφάσεων στα πλαίσια των επιχειρήσεων. Το μάρκετινγκ των προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα χρηματοοικονομικά της επιχείρησης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διεθνές μάνατζμεντ. Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Διαλέξεις με τη χρήση power point και άλλων εποπτικών μέσων

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Βιβλιογραφική εργασία 23
Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

§  Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια το μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την ετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας.

Οι εργασίες βιβλιογραφικής ανασκόπησης έχουν την μορφή δοκιμίου το όποιο οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν προς αξιολόγηση έως και την τελευταία εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια της 6ης εβδομάδας των διαλέξεων.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

§ Βιβλίο [7351]: Οργάνωση και Διοίκηση, Το Μάνατζμεντ της Νέας Εποχής, Κ. Τζωρτζάκης και Α. Τζωρτζάκη

§ Βιβλίο [22771557]: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ – ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος