Ειδικά θέματα γεωργικών εφαρμογών


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO1016 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ     6ο, 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ειδικά θέματα γεωργικών εφαρμογών
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4 5
ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜαθησιακάΑποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί και θα είναι σε θέση να κατανοήσουν θέματα που αφορούν:

 1. To ρόλο των γεωργικών εφαρμογών και τη συμβολή τους στην αγροτική ανάπτυξη.
 2. Την παρουσίαση και την ανάλυση σύγχρονων γεωργικών εφαρμογών που ενισχύουν την έρευνα και την καινοτομία.
ΓενικέςΙκανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ο ρόλος των γεωργο-εφαρμοστών στη σύγχρονη γεωργία και η συμβουλευτική δράση τους.
 2. Πληροφόρηση γεωργών και φορείς ενημέρωσης.
 3. Σύγχρονες γεωργικές εφαρμογές
 4. Καινοτομία στη γεωργία.
 5. Εφαρμογή και διάχυση καινοτομιών.
 6. Γεωργία Ακριβείας – έννοια και βασικές τεχνολογίες.
 7. Γεωργικές εφαρμογές και αειφορική ανάπτυξη.
 8. Ο ρόλος των ηγετών γνώμης στο γεωργικό χώρο.
 9. Εργαλεία ενημέρωσης και επικοινωνίας καινοτόμων πρακτικών.
 10. Συνθήκες επιτυχούς συνεργασίας φορέων ενημέρωσης-πληροφόρησης και γεωργών.
 11. Περιπτωσιολογικές μελέτες.
 12. Περιπτωσιολογικές μελέτες
 13. Περιπτωσιολογικές μελέτες

 

 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 52
Εκπόνηση και Παρουσίαση Εργασίας 33
Αυτοτελής Μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται:

·       Με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

·       Με την παράδοση και την παρουσίαση της εργασίας.

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·       Leeuwis C, Van den Ban A. Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension, 3rd Edition, 2004, σελ. 424.

·       Σιάρδος Γ. Γεωργικές εφαρμογές. Εκδόσεις Ζήτη, 1993, σελ. 360.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Ειδικά θέματα Γεωργικών Εφαρμογών
Κωδικός Μαθήματος ECO1009
Διδάσκων: Χρήστος Καρελάκης
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα chkarel@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 6ο – 8ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξέταση μέσω Skype for Business
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7-7-2020 στις 13.00, σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα εξέτασης).

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FORBUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *