Όνομα/Name: Ορφανουδάκης Μιχαήλ / Orfanoudakis Michail
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
B0017 B0017 Γενική Εδαφολογία 4
AGRON0006 AGRON0006 Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα 5