30/04/2024_Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης


2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ_ΕΔΙΠ _ ΕΤΕΠ_ΓΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-signed.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΔΙ.Π

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Τ.Ε.Π