30/04/2024_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 1-9-2024 ΕΩΣ 31-8-2025


Προκήρυξη-Προκήρυξη εκλογών-για-την-ανάδειξη-εκπροσώπων-μέλών-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-και-ΕΤΕΠ- της Κοσμητείας ΣΕΓΔ.pdf