14/03/2024_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ για το 2024-2025


Κριτήρια επιλογής_agro_2024

Προκήρυξη Erasmus+_agro 2024-2025

Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες Call 2024

συμφωνίες agro_2024