21/02/2024_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ


Ανακοίνωση Διαδικτυακής Ενημέρωσης από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ