20/02/2024_Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»


2023-2024_Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη Πρακτική Άσκηση