24/01/2024_Απόφαση μερικής ανάκλησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΠΘ/ΤΑΓΡΟ/25414/648/11-01-2024 (ΑΔΑ:63ΑΦ46ΨΖΥ1–ΤΜ9) στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού ως προς το Τμήμα που αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Μικροβιολογίας


Απόφαση Μερικής Ανάκλησης-signed.pdf