18/01/2024_Πρόσκληση σε εκδήλωση DUTH to the people