11/01/2024_Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής και Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο Δ.Π.Θ.” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ