14/12/2023_Ημερίδα ενημέρωσης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στο ΔΠΘ για τις υποτροφίες ΙΚΥ και τον τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης/Erasmus+


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ