12/10/2023_12-10-2023 Διοργάνωση Συνεδρίου «ΤHINC INNOVATION FORUM- Η Σημασία των Soft Skills στην Επιχειρηματική Ανάπτυξη»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ _Ορεστιάδα (1)