11/10/2023_3η Παράταση της διαδικασίας ολοκλήρωσης εγγραφών (2ο στάδιο) πρωτοετών στο Δ.Π.Θ. έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 (ώρα 23:59)


3η Παράταση της διαδικασίας ολοκλήρωσης εγγραφών