06/10/2023_2η Παράταση της διαδικασίας ολοκλήρωσης εγγραφών (2ο στάδιο) πρωτοετών στο Δ.Π.Θ. έως και Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 (ώρα 23:59)


2η Παράταση της διαδικασίας ολοκλήρωσης εγγραφών