05/10/2023_Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης στέγασης των φοιτητών/τριών του ΔΠΘ που φοιτούν στο Α΄έτος


Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης στέγασης των φοιτητών