03/10/2023_Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω της διεξαγωγής Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών (8 Οκτωβρίου 2023 & επαναληπτικές 15 Οκτωβρίου 2023)


20230928_Απ.Συγκλ._05_Αναστολή εκπαιδ έργου λόγω αυτοδιοικητ εκλογών 2023.pdf