27/09/2023_Επίσημη Πρόσκληση για το Third Thessaloniki Metropolitan Summit – Ιωάννης Βελλίδης


Πρόσκληση συμμετοχής