01/09/2023_Προκήρυξη εκλογών για εκπροσώπηση φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης


Προκήρυξη εκλογών για εκπροσώπιση φοιτητών στη Συνέλευση Αγροτικής Ανάπτυξης.pdf

Αίτηση-υποψηφιότητας