13/07/2023_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ_ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ


Αποστολή υπογεγραμμένων συμβάσεων στους δικαιούχους