28/06/2023_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΤΑΑ.pdf

2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΑ.pdf

2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΑΑ.pdf

2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΑΑ.pdf

2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΑΑ.pdf

2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΑΑ.pdf

2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΑ.pdf

2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΑΑ.pdf

2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΑΑ.pdf

2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΑΑ.pdf

2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΑΑ.pdf

2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ_ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΑΑ.pdf

2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΑΑ.pdf

2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΑ.pdf

2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΑ.pdf

2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΑΑ.pdf

2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΑ.pdf

2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΑΑ.pdf

2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘ_ ΕΡΓ_ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΑ.pdf