16/05/2023_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ e-learning ΕΑΠ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: “Φυσικές και Ανθρωπογενείς καταστροφές – Τεχνικά έργα”


Πρόσκληση-Ανακοίνωση

ndss2023 poster