27/04/2023_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Ανακοίνωση διαδικτυακού σεμιναρίου για την πρακτική άσκηση