05/04/2023_ Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου ή Τρίτου Κύκλου στο εσωτερικό ακαδημαϊκών ετών 2020-2021 και 2021-2022 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ


ΣΟΥΤΣΟΥ 20-21 με αδα_.pdf

ΣΟΥΤΣΟΥ 21-22 με αδα