14/03/2023_Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων κατάταξης αιτήσεων επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης Περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου 2023


2022-2023_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-signed-signed