24/02/2023_Χορήγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών από τα έσοδα της διαφόρων κληροδοτημάτων του ΕΚΠΑ


ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΚΡΙΕΖΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΑΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΡΙΚΟΥΛΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ μεταπτυχ

ΣΤΑΗ μεταπτυχιακάΔ