14/11/2022_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ. ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΠΘ