30/09/2022_ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ