25/07/2022_Πρόσκληση υποψηφίων για εισαγωγή στη Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Thinc «Α’ Κύκλος Προγράμματος Επιχειρηματικής Θερμοκοιτίδας 2022»


Thinc – Πρόσκληση Α κύκλος