07/06/2022_Επιστολή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το νέο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου με τίτλο “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις”


1.Επιστολή