01/06/2022_Ανακοίνωση Υποτροφιών ΙΚΥ από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ