27/05/2022_ Η Επιτροπή Ισότητας Φύλων του ΔΠΘ με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα ” Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις της έμφυλης βίας”


ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ – Εκδήλωση