16/05/2022_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


Ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία επιλογής φορέων πρακτικής