11/05/2022_1ο Πανεπιστημιακό Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Σκακιού (ΠΑ.ΔΙ.Π.Σ.)_28-29/05/2022_Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία


1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ