05/04/2022_ Ο Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. διοργανώνει διαδικτυακή σειρά διαλέξεων με θέμα : Σύγχρονοι προβληματισμοί στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες


Σειρά διαλέξεων του ΤΑκΚΕ του ΠΤΔΕ Αφίσα-Πρόγραμμα